Novo: Profesionalni kurs SEO Optimizacije - SEOExpert.rs kurs

5 “Kick Ass” instrukcija za izradu spinovanog članka

5

U prethodnom postu imali ste prilike da se upoznate sa faktorima kvalitetnog linkovanja, kao i sa strategijom linkovanja podržane article marktigom. U ovom postu želim da razbijem neke predrasude koje prate article marketing i spinovanje teksta i dam konkretna objašnjenja koja se tiču izrade spinovanog članka.

Danas se article marketing koristi kao integralni deo svake ozbiljnije SEO kampanje, naročito se koristi na engleskom govornom području, a svakako u industrijama gde je konkurencija pakleno jaka. Sa druge strane, spinovanje teksta čini integralni deo svake article marketing kampanje- omogućava automatizaciju procesa. Navedene činjenice uticale su na komercijalizaciju article marketinga, te je u nekim industrijam opstanak na SERP-u postao gotovo nezamisliv bez njegove primene.

Komercijalizacija article marketinga dovela je do stvaranja temina “farma sadržaja” (conten farms), a zatim je počeo da se širi i buzz o tome kako je article marketing odgovoran za stvaranje velike količine nekvalitetnog sadržaja sa gomilama gramatičkih i pravopisnih grešaka.

U jednu ruku to je tačno, article marketing jeste doprineo tome, ali glavni krivac nije sama metodologija, već je kriv čovek koji nije imao dovoljno znanja, vremena, iskustva, razumevanja, resursa, i td. da napiše kvalitetan spinovan članak (spun article- spinner article).

Da i vi ne biste napravili slične greške poklanjam vam:

Vodič za izradu spinovanog članka

1. Standardi spinner sintakse

Sa aspekta spinner sintakse postoje dva standarda. Sintaksa koju podržavaju UAW, ASHTBS jeste najčešće korišćena sintaksa i ima ovu formu:

{spinovana fraza 1|spinovana fraza 2}

dok sintaksa koju podržava Article Qast koristi ovu sintaksu:

[spinovana fraza 1~spinovana fraza 2].

Moj savet je da koristite prvu navedenu sintaksu, iz prostog razloga: rasprostranjenija je i lakše shvatljiva. Kasnije, ako želite da obavljujete članke putem sajta Article Qast, ili uz pomoć njihove desktop aplikacije SEO Qast, spinovan članak lako možete konvertovati u drugu sintaksu pomoću sata ArticleCreatorTool.com.

2. Osnove spinovanja

Treba znati da softver koji čita spinovan tekst, sadržaje koji se nalaze unutar zagrada (vitičasta ili velika zagrada) generiše na osnovu toga koliko spinovanih fraza (reči ili rečenica) postoji, a koje su unutar zagrada odvojene uspravnm linijom, odnosno, zakrivljenom horizontalnom linijom (| ili ~). U jednom slučaju softver će generisati spinovanu frazu 1, u drugom slučaju spinovanu frazu 2, a ako postoji i treća, onda će generisati i treću varijantu.

Primer rečenice

Danijel je rešio da napiše post o spinovanju teksta.

Spinovano rešenje

Danijel je {rešio|ubedio sam sebe|prihvatio odgovornost} da {napiše|objavi} {post|članak|tekst} o {spinovanju|spinovanju teskta}.

Ovako spinovana rečenica sada ima mogućnost da bude generisanja u 36 varijanti.

U okviru prve zagrade ponuđena su 3 rešenja (rešio, ubedio sam sebe, prihvatio odgovornost), u okviru druge zagrade ponuđena su 2 rešenja, u okviru treće-3 rešenja, dok su u okviru četvrte zagrade ponuđena 2 rešenja.

3 x 2 x 3 x 2 = 36

A ovo bi bile neke od mogućih varijanti:

 • Danijel je ubedio sam sebe da objavi članak o spinovanju.
 • Danijel je prihvatio odgovornost da napiše tekst o spinovanju teksta.
 • Danijel je rešio da objavi članak o spinovanju.

3. Nivoi spinovanja

Da bi spinovan tekst dao što više varijanti uvedeni su i nivoi spinovanja: drugi nivo spinovanja, treći novo spinovanja, četvrti nivo spinovanja i td. U svakom slučaju, dalje od trećeg nivoa spinovanja nema potrebe ići.

Prethodni primer spinovane rečenice, koja ima 36 varijanti, sadrži samo spinove prvog nivoa. Drugi nivo spinovanja podrazumevao bi otvaranje još jedne zagrade u okviru već postojeće zagrade.

Spinovano rešenje – drugi nivo spinovanja

Danijel je {rešio|ubedio sam sebe|prihvatio {odgovornost|obavezu|zadatak}} da {napiše|objavi} {post|članak|tekst} o {spinovanju|spinovanju teskta}.

U ovom primeru može se primetiti da je u okviru fraze “prihvatio odgovornost” (koja je u prethodnom primeru predstavljala jednu varijantu spina) napravljen novi spin sa rečima “obavezu“ i “zadatak“. To je urađeno tako što je ubačena još jedna vitičasta zagrada (označena plavom bojom) u okviru već postojeće vitičaste zagrade (crvene). Sada fraza “prihvatio odgovornost” ima mogućnost da izgeneriše sledeće varijante:

 • prihvatio odgovornost
 • prihvatio obavezu
 • prihvatio zadatak

4. Tehnologija izrade spinovanog članka

Spinovan članak koji se priprema za automatizovano objavljivanje je potrebno napisati u 3 varijante. Softveri za objavljivanje članaka poput Unique Article Wizard-a neće prihvatiti spinner article ako nije napisan u 3 varijante, a svaka od varijanti mora biti spinovana posebno. Razlog tome je da jedan spinovan članak od 700+ reči ne može da zadovolji potreban procenat rewrite-a, a rewrite je potreban za generisanje velikog broja varijanti članaka tako da svaka objavljena varijanta ne bude deklarisana od strane pretraživača kao duplicated content.

Reprintovanje i “rewrite”

Prvo što je potrebno uraditi je napisati običan članak od 700+ reči. Taj članak je potrebno reprintovati u nove dve verzije (napisati ga totalno drugim rečima) tako da reprintovani članci zadrže isti broj pasusa kao i prvi originalni članak. Isti broj pasusa je veoma bitan, jer će softveri za automatsko objavljivanje članaka kombinovati pasuse sva tri spinovana članka. Tako softver u nekom od slučajeva može da uzima prvi pasus iz prvog spinovanog članka, drugi pasus iz drugog spinovanog članka, treći iz trećeg, četvrti iz prvog, peti iz trećeg, i td. Na taj način obezbeđuje se veći procenat rewrite-a i mogućnost generisanja više varijanti članaka.

“Resoure box” tj. “About the author” i max 3 linka u članak

Resource box ili about the author jeste kratak tekst, nalazi se na kraju članka i namenjen je za ubacivanje linkova- primera radi izgleda ovako. Linkovi treba da se nalaze u članku, ali ih svakako treba staviti i u resource box.  Svaka izgenerisana varijanta članka ne sme imati više od 3 linka. Koliko će se linkova nalaziti direktno u članku, a koliko u resource box-u je totalno nebitno. Bitno je da svaka jedinstvena varijanta članka nema više od 3 linka.

Linkovi moraju biti u istim pasusima sve tri varijante spinovanih članaka

Prilikom stavljanja linkova potrebno je znati da se spinovni linkovi moraju nalaziti u istim pasusima. Potrebno je obratiti posebnu pažnju na to da se ne promaši pasus. Ako su linkovi postavljeni u drugi i peti pasus originalnog spinovanog članka, onda i druge dve varijante moraju da imaju linkove u drugom i petom pasusu.

Članak se piše za tačno definisane ključne reči

Nekada nije moguće uklopiti sve odabrane ključne reči u jedan spinovan link nekog pasusa. Rečenica bi izgubila smisao. Iz tog razloga treba obratiti posebnu pažnju prilikom pisanja članka i njegovog reprinta da sve tri verzije sadrže tačno definisane ključne reči u tačno definisanim pasusima.

Ako je pasus iz jedne varijante članka napisan u takvom smislu da je nemoguće ubaciti sve potrebne ključne reči u anchor text, to treba uzeti u obzir prilikom reprinta članka i tada taj isti pasus treba napisati u takvom smislu da se može ubaciti ključna reč koja je izostavljena prethodno.

Spinovanje linkova

Ako se spinovan članak koristi za link building samo jedne web stranice, onda spinovan link mora sadržati samo jednu URL adresu. Ako se spinovan članak koristi za linkbilding dve i više web stranica, onda spinovan link mora da sadrži dve ili više URL adresa.

Prilikom spinovanja linka  zapravo se spinuje anchor text. Ovo bi bila osnova anchor text-a:

<a href=”http://www.neki-domen.com/a-moze-i-stranica/”>neka ključna reč</a>

Ako link spinujemo zarad link buildinga samo jedne web stranice onda bi spinovan anchor tekst mogao da izgleda ovako:

<a href=”http://www.neki-domen.com/neka-stranica/ “>{klučna reč 1|klučna reč 2|klučna reč 3}</a>

Ako link spinujemo zarad link buildinga više web stranica onda bi spinovan anchor tekst mogao da izgleda ovako:

<a href=”{http://www.neki-domen.com/neka-stranica/|http://www.neki-domen.com/neka-druga-stranica/|http://www.neki-domen.com/neka-treća-stranica/} “>{klučna reč 1|klučna reč 2|klučna reč 3}</a>

Za preciznije usklađivanje ključnih reči i URL adresa anchor text treba spinovati sledećom logikom:

{<a href=”http://www.neki-domen.com/neka-stranica/ “>{klučna reč 1|klučna reč 2}</a>|<a href=”http://www.neki-domen.com/neka-treća-stranica/ “>{klučna reč 3|klučna reč 4}</a>}

Ghost Writers

Nekada autor članka ne želi da stavi svoje pravo ime kao pen name. Tada se pribegava potpisivanju članka nekim izmišljenim imenom. To se najčešće radi ukucavanjem raznoraznih  imena u pretraživač, da bi imena za koje pretraživač ne daje rezultate bila iskorišćena kao imena za ghost writer-e.

Tematika

Prilikom pisanja prvog- originalnog članka potrebno je obratiti dobru pažnju i na tematiku. Članci napisani u duhu promocije proizvoda i usluga ovde nemaju prođu. Promotivni članak neće biti prihvaćen ni u jednom direktorijumu članaka. Članak treba da da vrednost čitaocima. U nedostatku ideje mogu se pisati “How To” ili “Product Review” članci.

5. Alati za pisanje i objavljivanje članaka

Spun article je običan tekst napisan u određenoj formi i može se napisati u bilo kom editoru teksta, na primer: u notepad-u.

Za pisanje spinovanog teksta na engleskom jeziku najbolje je koristiti The Best Spiner. Ovaj alat nije besplatan, ali je veoma praktičan.

Za poluautomatizovano objavljivanje može se koristi veoma moćan alat SEOQast, a u nedostatku novca možete korisiti i Article Submission Helper koji je besplatan.

Za automatizovano objavljivanje spinovanih članaka možete korisiti 3 servisa od kojih ni jedan nije besplatan: Unique Article Wizard, Article Qast i My Article Network.

Saveti

 • Pravilnik za autore- Manje-više svi direktorijumi članaka imaju veoma sličan vodič-pravilnik za autore. Savet je da posetite par uticajnijih direktorijuma članaka i pročitate njihove pravilnike, pre nego što uopšte sednete da napišete vaš prvi spun article.
 • Autorska prava – Reprint tuđih članaka ili blog postova je zabranjen zakonom o intelektualnoj svojini. -Sedite, ugrejte stolicu i lično napišite članak, ili platite nekome da to uradi za vas.
 • 14 i više kratkih pasusa - Pre panda update-a za članak od 500+ reči bilo je potrebno da članak ima bar 12 pasusa (nepisano pravilo). Sada kada je potrebno da članak ima 700+ reči, logično je da i broj pasusa treba da bude povećan. Neka svaki pasus članka ne bude duži od 4 do 5 rečenica. Može i 2 do 3 rečenice. Tako je i mnogo lakše spinovati članak. Bolji je pregled tokom pisanja i smanjuje se mogućnost pravljenja greške, a sam generisani članak će biti podobniji i prijatniji za čitanje.
 • Neke znakove interpunkcije ne treba spinovati - Tačke, zareze i dvotačke ne treba stavljati unutar zagrada za spinovanje. To otvara mogućnost pravljenja greške. Primera radi: ako ste spinovali tačku u jednoj varijanti, a zaboravili da je stavite u drugu varijantu, rečenica neće biti napisana pravilno, dok ni jedan softver ne može sugerisati na takvu grešku.
 • Alati za pisanje spinovanog članka- Za pisanje spinovanog teksta na engleskom jeziku koristite The Best Spiner, a ako pišete spinner article na srpskom jeziku, to možete uraditi i u notepad-u (ne zaboravite: spun article je običan tekst koji ima određenu formu, i može se napisati u bilo kom editoru teksta).
 • Dobro proverite sve tri varijante spinovanih članaka pre klika na dugme “SUBMIT-  Za proveru pravopisa u člancima pisanim na engleskom jeziku koristite softver The Best Spiner, a za proveru grešaka u spiner sintaksi (za članke na bilo kom jeziku) koristite Article Creator Tool.
 • Proverite da li ste dobro spinovali linkove.
 • Spinovanje naslova – Naslovi treba da budu doooobro spinovani i da daju širok spektar izbora. Obavezno treba ubaciti definisane ključne reči u naslove svih članaka, jer će URL adrese objavljenih članaka na većini direktorijuma preuzeti ključnu reč iz naslova. Ključna reč u URL adresi je potrebna za onpage optimizaciju članaka.

Srećno!!! :)

U sledećem postu saznaćete:

Kako sa malim ulaganjima implementirati sistem za poluautomatizovano i automatizovano sprovođenje uspešnih article marketing kampanja na engleskom govornom području?

Objavljeno u kategoriji Article Marketing. Objavio #

Komentar na 5 “Kick Ass” instrukcija za izradu spinovanog članka Želiš da ostaviš komentar? Učini to što bezbolnije.

September 18, 2011

Odličan tekst, respect za podeljeno znanje.
Već sam par puta čuo da je posle poslednjih promena algoritma article marketing izgubio na vaznosti. Kakvo je tvoje misljenje o tome?

Veoma iscrpno, sutra cu jos par puta da procitam i da probam da primenim na nekim direktorijumima … Uzgred od mene imas Tweet, Like, +1. Mozda je dobro da das neki spisak Top artikle direktorijuma uz preporuku koliko clanaka je optimalno po direktorijumu.

Clanak koji je nedostajao.Bookmarks za mesec septembar.

Želiš da ostaviš komentar? Učini to što bezbolnije.

Polja označena zvezdicom (*) su obavezna.