Novo: Profesionalni kurs SEO Optimizacije - SEOExpert.rs kurs

Ukratko o SEO forumima

Da bi doživela uspeh, svaka SEO kampanja se treba posmatrati kao poseban projekat sačinjen od 7 faza, od kojih čak 4 faze prati detaljna dokumentacija. Tako je i naš SEO forum podeljen u 7 celina, pa hajde da ukratko objasnimo svaku od faza:

1. Istraživanje ključnih reči

Ovo je faza u kojoj je potrebno doći do svih relevantnih-komercijalnih ključnih reči koje opisuju industriju (ili industrijsku nišu) za koju je potrebno uraditi SEO. Ovo je posao gde treba doći do ideja za ključne reči koje se kasnije moraju analizirati sa aspekta konkurencije.

2. Analiza SEO konkurencije

Veliki broj SEO kampanja propadne zato što analiza SEO konkurencije nije dobro urađena. U ovoj fazi je potrebno detaljno analizirati svaki URL u TOP rezultatima pretrage, koji se učini pogodnim za analizu. Nemojte gubiti vreme analizirajući URL-ove koji obiluju velikim brojem nekvalitetnih linkova. Odaberite URL u TOP rezultatima koji ima manji broj – kvalitetnijih linkova.

Ovde je potrebno ubeležiti veliki broj podataka, koje kao output daju informaciju o tome koliko i kakvih linkova je potrebno kreirati na eksternim web stranicama da bi se dostigla i određena pozicija na pretraživaču. Sa ovakvom informacijom štedi se vreme (koje bi inače bilo utoršeno na bezglavo ostavljanje linkova po webu), i omogućava definisanje konkretnih ciljeva koji se tiču linkovanja.

3. SEO strategija

Ovo je faza u kojoj se donose strateški dokumenti. Na osnovu analize SEO konkurencije vrši se i izbor ključnih reči, i predlažu se aktivnosti koje je potrebno realizovati.

4. Domen optimizacija

Ovo je faza koja neretko biva izostavljena prilikom planiranja i realizacije SEO kampanje, a činjenica je da domen optimizacija može uštedeti vreme i novce u dostizanju zacrtanog SEO cilja. Izbor pravog domena ne mora biti ključni faktor SEO uspeha, ali je sigurno faktor koji dosta toga olakšava.

5. On page optimizacija

Prvi korak on page optimizacije je svakako priprema sadržaja. Pre bilo kakave implementacije poželjno je imati dokument koji sadrži sve opise, tagove, naslove, podnaslove, meta tagove, i izlistane sve bitne elemente, koje svaka pojedina stranica websajta treba da ima.

6. Off page optimizacija – link bilding

Off page optimizacija predstavlja najbitniji faktor rangiranja određene web stranice na pretraživaču. Ovo je faza u kojoj je potrebno obezbediti “kvalitetne” linkove sa externih web sajtova. Ovde dolazi do izražaja primena raznih metoda, tehnika, strategija, i tehnologija.

7. Praćenje i izveštavanje

Da bismo u svakom trenutku znali gde smo na putu do našeg cilja poželjno je korišćenje specijalizovanih alata. Mnogo je lakše i komotnije posmatrati izvestaj za razliku od neprestanog kuckanja targetiranih fraza na googlu.